Anne Baba Eğitimi

Anne Baba Eğitimi

Anne – Baba Eğitimi

Eğitimin Hedefi:

Çocuğunuz öfkeyle karşınıza dikiliyor ve size meydan okuyor mu? Onun nereye gittiğini bilmiyor, meraktan çatlıyorsunuz ve gelince de size hiçbir şey söylemek istemiyor mu? Evde hiçbir şey yapmak zorunda olmadığını, doğmayı kendisinin istemediğini ve bu sebepten sizin ona bakmakla yükümlü olduğunuzu söylüyor mu? İnanç ve değerleriniz çocuğunuzun inanç ve değerleriyle çatışıyor mu? İsteklerini yerine getirmediğinizden şikâyet ediyor mu? Bu soruların hepsine “hayır” cevabı verecek anne-babaların sayısı çok azdır. Çünkü her çocuğun çeşitli istekleri olur, davranışla ilgili veya hissî problemleri bulunabilir. Meselâ, arkadaşı veya kardeşiyle iyi geçinemez, sürekli yeni eşya veya giyim ister, okul ve ödevler sıkıcı gelir, sizin uygun görmediğiniz kişilerle arkadaşlık eder; hattâ yatma kalkma saati, yemesi, odasını düzenlemesi, hafta sonu ve boş zamanını nasıl değerlendireceği konularında anne-babasıyla anlaşamaz. anne-babalar çocuklarını seviyor ve aile içi etkin iletişime önem veriyorlarsa onların daha mutlu, daha saygılı, daha sorumlu, daha dürüst olmalarına ve olgunlaşmalarına nasıl yardım edeceklerini öğrenmeleri bu yolda onlara kilometre taşı olacaktır.

Eğitimin Faydaları:

 • Şiddet ve intiharları önlemek,
 • Ebeveynlerin inanç ve değerlerinin çocuğun inanç ve değerleriyle uyumlaştırılması,
 • Çocuğun çözüm bulma kabiliyetinin geliştirilmesi,
 • “Ailede kadın ve erkek iletişiminin sağlanması,
 • Sevgi ve saygı nasıl verilme yöntemleri
 • Aile içi sorunların sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturulması,
 • Aile içi şiddetin önlenmesi.
 • Çocuklardaki okul sorunlarına sağlıklı yaklaşım,
 • Ailede bireyselliğin teşvik edilmesi ve özgüven duygusunun yaratılması,
 • İnsanlarla iletişim becerilerini ve esnekliği geliştirmek,
 • Gelecek için hedefler belirlenmesi,
 • Zorlamacı değil çocuğun algı ve öğrenme sistemine uygun olan eğitimi teşvik etmek,
 • Duyguların gelişmesine olumlu katkıda bulunur ve hem anne ve babanın hem de çocuğun (EQ) Duygusal Zeka’sını geliştirmek,
 • Konsantrasyonu artırmak,
 • Zor şartlara uyum sağlamayı ve çözüm üretmede yaratıcılığı geliştirmek,
 • İstenmeyen davranış, takıntı ve inançları mükemmel olanları ile değiştirmek.

Seminer İçeriği:

Bireysel Gelişime Dönük Yaklaşımlar

NLP Varsaynları

Başarının 3 Aşaması

a) İstenen Sonuç b) Duyusal Keskinlik c)Esneklik

Sorun Alıştırması

Etkin Hedef Belirleme – İstediğimiz Sonuçlar

Modelleme Tekniği – Canlandırma (Visualization)

Algılama Pozisyonları (Duyusal – Eylemsel)

Uyum Sağlama – Beden Diliyle Güven Oluşturma

Uyumlu / Uyumsuz Konuşmalar

Temsil Sistemleri (Görsel, İşitsel, Dokunsal)

a) Göz İpuçlarından Yararlanma

b) Sözlü İletişim

 • Çevremizdekilere Ulaşma Yolları
 • Swissh Teknikleri ile Fobilerle başa çıkma
 • Ailede Tartışmalı Davranışlar
 • Aile İçi İletişim, Aile Dışı İlişkilerin Sağlıklı Yürütülmesi
 • Ailede Cinsel Yaşam, Sağlık ve Çocuk İstismarı

Popüler Yazılar

Yanıt Bırakın

* İsim, E.posta, Yorum için gerekli