Bireysel Eğitimler

Bireysel Gelişim Danışmanlığı / Bireysel Koçluk

Bireysel Gelişim Danışmanlığı / Bireysel Koçluk

Koçluk (Coaching) nedir?

Gelişmiş ülkelerde bilgi işlem sektöründen sonra en hızlı büyüyen “Koçluk Hizmeti”, istenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir.

Koçluk ilişkisinin amacı danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir. Birlikte aşağıdaki soruları düşünerek koçluğun farklı boyutların aşağıda inceleyelim:

Koç kimdir, ne sağlar?
Koçluk neden işe yarar?
Koçluk hizmetinin sonuçları nedir?
Koçluk süreci nasıl işliyor?
Koçunuzu hangi kriterlere göre seçmelisiniz?
Kimler koçlarla çalışır?
Koçla çalışmaya başladıktan sonra neler değişir?
Koçluk diğer yöntemlerden nasıl farklıdır?
Koçluk ilişkisi ne kadar sürmelidir?

Koç kimdir, ne sağlar?

Koç, amacınıza ulaşmanızda sizi harekete geçirecek ve gelişmeleri sizinle birlikte izleyecek kişidir. Koç, zenginliğinizi ve potansiyelinizi açığa çıkaran, sizi hem zorlayan hem de motive eden kişidir. Koç, sizin istediğiniz yaşamı sürdürme yolculuğunuzda ortağınızdır. Koç, kendinizi tanımanızı sağlar. Koç, hedeflerinizi gerçekleştirmek için gereken araçları, yapıyı ve desteği temin eder. Koç, olumlu ve olumsuz alışkanlıklarınızı fark etmenizi sağlar. Koç, vizyonunuzu gerçeğe dönüştürme sürecini sizinle paylaşır.

Koçluk neden işe yarar?

Ayna tekniği ile geliştirilmiş Koçluk programı şimdiki zamanda çalışır, sorunların nedenleri ile değil nasılları ile düşünür ve sonuç odaklıdır. Koçluk, kişiyi harekete geçiren itici güçtür. Danışan, koçluk sürecinde kendisi ve ilişkileri üzerinde farkındalık kazanır. Danışan, süreç boyunca işinde ve özel yaşamında kullanabileceği yeni beceriler geliştirir. Danışan, kendisini sorgulamayı ve geliştirmeyi öğrenir.

Koçluk hizmetinin sonuçları nedir?

İş dünyasının ilk yıllarında kişilerin daha çok teknik bilgiye ihtiyacı vardır. Ancak yıllar ilerleyip kariyer adımları sıklaştıkça kişilerin insan ilişkilerini anlamaya yönetmeye ve bu becerilerine yani iletişim ve insan davranışlarını ve duygularını yönetim bilgilerine daha fazla ihtiyacı ortaya çıkar hatta bu pozisyona bağlı olarak teknik bilgi %10 insan ilişkileri %80’ olmak üzere artar. Ayrıca iş dünyasında yönetim basamaklarını tırmandıkça kişilerin performansları hakkında aldıkları geribildirim azaldıkça, üst düzey yöneticiler kendilerine yapıcı geribildirim verecek bir koça ihtiyaç duyuyorlar.
Araştırmalara göre, bu hizmeti alan yöneticilerde de çok olumlu gelişmeler görülmüş. Yöneticilerin % 77′sinde astlarıyla olan ilişkilerde iyileşme % 61′inde iş tatmininde artış % 67′sinde takım çalışmasında artış kaydedilmiş. Bu faydaların yanı sıra koçluk hizmetinin klasik eğitimlere göre de çeşitli avantajları var. En önemlisi de kişinin üzerinde kalıcı bir değişim sağlaması. Case Western Reserve Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre koçluğun etkisi yedi sene sürüyor. Eğer özel bir takip sistemi kurulmazsa, seminerlerde bu etki birkaç ayla sınırlı kalmaktadır.

Koçluk süreci nasıl işliyor?

Herşeyden önce koçluk programları, koç ile danışan arasında güven ve gizlilik gerektiren bir “ortaklık” ilişkisine dayanıyor. Bunun yanı sıra karşılıklı sorumluluk ve istikrarlı bir çalışma gerekiyor. Koçun üzerinde durduğu konular danışanın güçlü ve gelişmeye açık yönleri ile hedefleri. Süreçteki temel amaç ise danışanın vizyonunu gerçekleştirmesi için eylem adımlarını belirlemek, performansını artırmak ve süreç boyunca kendisine ayna tutmasını sağlamak. Programın işleyişi, koç ile periyodik olarak (genelde haftada bir) yapılacak birebir görüşmeler ve her seansın sonunda alınacak kararlara dayanıyor. Her görüşmede bir öncekinin kararları ve danışanın dönem içinde yaptıkları değerlendiriliyor. Başarılar birlikte kutlanırken, danışanın hatalardan ders çıkarması ve stratejisini sürekli olarak geliştirmesi sağlanıyor.
Cevaplarınızı bulmaya hazır mısınız? Hazırım diyorsanız, sizi çok eğlenceli zevkli bir yolculuk bekliyor…

Koçunuzda ne gibi özellikler aramalısınız?

Dürüstlük, içtenlik, güvenilirlik ve yüksek duygusal zeka en önemli özellikler. Uzun süreli bir çalışmaya girmeden önce ilk seansı ücretsiz olarak sunuyoruz. Böylece siz de koçunuz hakkında ilk izlenimi edinmiş, koçluk programının size uygun olup olmadığını ilk etapta görmüş ve buna dayanarak süreci başlatmış olursunuz. Denemeye değer değil mi?

Kimler koçlarla çalışır?

Potansiyelini ortaya çıkarmak ve kişisel becerilerini geliştirmek isteyenler Farklı bakış açılarını keşfetmek isteyenler Başarmak ve hedeflerine ulaşmak isteyenler Yaşamı daha dengeli, kaliteli ve anlamlı sürdürmek isteyenler Koçla çalışmaya başladıktan sonra neler değişir? Kendinizle ilgili farkındalık yaratırsınız. Hedeflerinizi daha kolay ve etkin bir şekilde belirlersiniz. Kaynaklarınızı daha etkin kullanmaya başlarsınız. Öz disiplin sağlarsınız. Önceliklerinizi belirlersiniz. Ertelemeyi bırakırsınız.

Koç ve danışan arasındaki ilişki nasıl olmalıdır?

Koçluk ilişkisi karşılıklı güven, dürüstlük, saygı ve sorumluluk temelline dayanır. İki tarafın da birbirini dinlemesi ve yeni fikirlere açık olması gerekir. Konuşulanlar gizlilik esasına bağlı olarak sadece koç ve danışan arasında kalır.

Koçluk ilişkisi ne kadar sürmelidir?

Genellikle iki ila altı aylık veya bir yıllık dönemler için koçla anlaşma yapılır. Sürenin uzunluğu üzerinde çalışacağınız proje veya hedefe bağlıdır. Bununla birlikte, sürenin gelişmelere göre uzaması veya bu hizmetten fayda sağlamadığınızı düşünüyorsanız kısalması mümkündür. İlk tanışma görüşmesini ücretsiz yapmaktadır. Bu görüşme, hem koçun danışanın mevcut durumunu ve beklentilerini anlamasına, hem de danışanın koç hakkındaki ilk izlenimi edinmesine olanak tanır. Görüşmeler yarım saat veya bir saatlik seanslar olarak planlanmakta ve yüz yüze veya telefon üzerinden yapılmaktadır. E-posta yoluyla iletişim kurma yöntemi de uygulanmaktadır. Birlikte belirlediğiniz hedefe ulaştığınızda koçluk hizmeti de sonlanır. Üzerinde çalışacağınız yeni hedefler için ise tekrar koçluk hizmeti almanız mümkündür.

Koçluk Hizmetlerimiz

Koçluk hizmetlerimiz NLP tekniği ağırlıklı kullanımı geliştirilmiş “Ayna tekniği”ile uygulanmaktadır. “Ayna Tekniği” Banu Gökçül tarafından gestalt, hipnotik dil kullanımı, psikodrama, çeşitli kişilik envanterleri, duygusal özgürleşme teknikleri ve NLP (Neuro Linguistic Programming), meditasyon çeşitleri ve çeşitli nefes eksersizlerinin kısaca doğu ve batı metotlarının bütünsellik içinde yorumlanması ile ortaya çıkmıştır. Ülkemizde gün geçtikçe daha sık duyulmaya başlanan koçluk kavramı, kişinin etkinliğini maksimize etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Yöneticiliğin bir boyutu olarak kurum içinde kullanılabilen koçluk aynı zamanda koçluğu meslek edinmiş kişiler tarafından her kesime hitap eden bir hizmet olarak da sunulmaktadır.

Ayna Tekniği ile Gerçekleştirilen Koçluk Hizmetlerimiz

Yönetici Koçluğu- Executive Coaching
Yaşam Koçluğu
Satış-Hizmet Koçluğu
Performans-Etkinlik Geliştirme Koçluğu
Kariyer Koçluğu
Kurum İçi Koç Yetiştirme Programı

Yönetici Koçluğu – Executive Coaching

Bu çalışma sureci yöneticilerin hedeflerine hızlı ve emin adımlarla ulaşabilmesini sağlar. Bununla beraber hem kendisinin hem de ekibinin performansını artırmak için gerekli olan becerileri kazanmakta, gelişmekte ve kendisini daha iyi tanımaktadır.

Yöneticilerde neler kazanır?

Profesyonel ve kişisel hedeflerini bütünlük kazanır. Yöneticilik ve iletişim becerileri gelişir. Koçun tuttuğu ayna tekniği ile özeleştiri yapıp farkındalık kazanırlar. Kişisel ve subjektif sınırlamalarının bilincine varıp bunlardan kurtulmanın yollarını öğrenirler. Takımdaşlarının kurumun hedef ve stratejileriyle bütünleşmesini sağlarlar. Karar verme ve uygulama becerileri gelişir. Önceliklerini belirler ve zamanlarını daha etkili yönetebilirler. Düzenli olarak kendilerini sorgulayarak, disiplinli bir gelişme rotası kazanırlar.

Yaşam Koçluğu

Kişilerin yaşamlarını daha anlamlı kılacak, hayat kalitelerini yükseltecek bir çalışmadır. Dengeli bir yaşam kurmak, hayatını eğlenceli bir yolculuk haline dönüştürmek, yaşamında tatmin olmak ve potansiyelini ortaya çıkarmak isteyen kişilere verilen koçluk hizmetidir.

Danışanlar ne kazanırlar?

Yaşam dengesini kurmayı öğrenir. Yaşam kalitesi artar. Yaşamına yeni yön verme fırsatını ve cesaretini kazanır. Endişe, korku, güvensizlik gibi iç engellerini kırar. Güçlü yönlerini keşfeder ve bunlardan güç alır. Kişisel hedefler koyar. Kaynaklarını keşfeder. Hedeflerine ulaşmak için bu kaynakları kullanarak yol haritası çizer.

Satış Koçluğu

Satış ekiplerinin kendilerine özgü ve hedeflerine odaklı farklı bir yaşamları vardır. Satış koçları, satış yöneticilerinin ve ekiplerinin hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları aşamaları birlikte belirlemek, çizdikleri yola sadık kalarak bu aşamaları en verimli biçimde geçirmek amacını güden koçluktur.

Danışanlar ne kazanırlar?

Satış ekiplerinin dinamizmini artırır. Olumlu etkileşimi sağlar. Satış elemanlarının hedeflerine daha etkin bir biçimde ulaşmasını sağlar. Birbirlerinin tecrübelerinden faydalanırlar. Kişiler kendi gelişmiş ve gelişmeye açık yönlerini keşfederler. Performans- Etkinlik

Kariyer Koçluğu

Yaptıkları işin kendileri için uygun olup olmadığını sorgulayan veya hangi mesleği seçmesi konusunda soru işaretleri olan kişilere verilen hizmettir. Bu çalışma kişilerin kendi yetkinlikleri konusunda bilinçlenmelerini, eyleme geçmek için cesaretlenmelerini ve bunun için ihtiyaç duydukları yol haritasının oluşturulmasını sağlamaktadır.

Danışanlar ne kazanırlar?

Kariyerlerine ne şekilde devam etmek istediklerine karar verirler. Hedeflerini net olarak tanımlarlar. Bu hedeflere ulaşmak için eylem planı hazırlayarak uygulamaya koyarlar. Kendi yetkinlikleri konusunda bilinçlenirler. Kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır ve yaşam kalitelerini artırırlar.

Popüler Yazılar

Yanıt Bırakın

* İsim, E.posta, Yorum için gerekli