Hedef Belirleme

Hedef Belirleme

Hedef Belirleme

Amaç

Seminer, çalışanların iş gelişim sürecinde etkili hedef kriterlerini saptamalarına yardımcı olmak, temenni  ve gerçek hedef arasındaki temel farklılıkları vurgulamak, hedefleri şirketin bütünsel ve çalışanların bireysel amaçlarını tatmin edici yönde geliştirmek, hedeflere katılımı sağlamak ve müşteri beklentilerini hedeflere entegre etmeyi  amaçlamaktadır. Program bir laboratuar çalışması niteliğindedir.

İçerik

*  Net hedef koymak ne getirir?
*  Etkili hedef kriterleri
*  Hedef belirlemede SMART tekniği
*  Müşteri odaklı hedef belirleme
*  Bireysel hedef belirleme yöntemleri ve performansa etkisi
*  İstediğimiz sonuçlara ulaşma

Kazandırdıkları

*Yaşamın kontrolünü ele almak
*  iş gelişim sürecinde etkili hedef kriterleri saptamak
*  Hedefleri şirketin bütünsel ve çalışanların bireysel amaçlarını tatmin edici yönde geliştirmek
*  Müşteri beklentilerini hedeflere entegre etmek
*  Öncelikler değiştiğinde daha hızlı hareket edebilmek
*  Müşterilere daha iyi hizmet ve ürün sunmak

Tasarım ve Uygulama

Bu konuşma NLP teknikleri kullanılarak katılımcıların beş duyuyu kullandırarak gelecekle ilgili vizyonlarını canlı oluşturmalarını sağlayıcı hareketli ve aktif bir halde uygulanmaktadır. Bu yöntemle eğitimin kalıcılığı sağlanmaktadır. Bu konuşma, NLP teknikleri uygulandığından  tüm öğrenme biçimlerini (görerek, dinleyerek ve yaparak) kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu eğitim doğası gereği katılımcıların uygulamaları yaşamlarında aktif olarak  hemen hatta konuşma anında uygulayacakları şekilde tasarlanmıştır.

Popüler Yazılar

Yanıt Bırakın

* İsim, E.posta, Yorum için gerekli