Kategori: Motivasyon Etkinlikleri

Yuvayı Dişi Kuş Yapar

  Yuvayı Dişi Kuş Yapar Amaç Bu seminer eşli katılım gerçekleştirilen seminerler için düşünülmüştür. Atalarımız ne kadar da doğru söylemişler, “Yuvayı dişi kuş yapar” diye… Kadınların ve erkeklerin, fiziksel ve zihinsel olarak birbirinden farklı özelliklere sahip oldukları hepimizin malumu. Bu farklı özelliklerden birisi de kadınların, kişisel gelişime erkeklerden daha fazla önem veriyor olması. Kendisinde ve [...]

Yorumlar »

Yoga İle Hayata Uyum Sağlamak

Yoga İle Hayata Uyum Sağlamak Yoga ile öğrenilen bedensel dinginlik, sakinlik ve huzur, stresli yaşam şartları altında zorlanan benliğimizi rahatlatır ve hayata daha kolaylıkla uyum sağlamamıza yardımcı olur. Bedenin öğrenmesini sağlamak, zihnin öğrenmesinden daha zordur; ancak bedenimizin öğrendiklerini unutması mümkün değildir. Yoga ile bedene yerleşmiş olan uyumlu ve dengeli nefes sayesinde, günlük yaşamın baskılarına karşı [...]

Yorumlar »

NLP İle Başarılı Güçlü Ve Mutlu Bir Yaşam

NLP İle Başarılı Güçlü Ve Mutlu Bir Yaşam Seminerin Kazandırdıkları   Kişi etkin iletişim kurmak ve yönetmek becerisi kazanır,   Katılımcılar farklı davranış ve iletişim kalıpları kazanır,   İletişim sorunlarından ortaya çıkan zaman kaybını önler,   Zihin haritalarını değiştirir yeni bakış açıları kazandırır,   Daha doğru anlama, anlatma ve anlaşmayı sağlar,   Yanlış izlenim yaratan [...]

Yorumlar »

Stres Yönetimi Ve Mutlu Bir Yaşam

  Stres Yönetimi Ve Mutlu Bir Yaşam Amaç Çalışan insanın verimliliğinin önündeki en büyük sorunlardan biri strestir. Kişiler stres nedeniyle zihinsel ve fiziksel olarak çöküntü yaşamakta, bu da iş verimliliğinin düşmesine neden olmaktadır. Bu konuşma, zihinsel ve fiziksel olarak dayanıklı, güçlü ve hatta zor şartlar altında verimliliklerini geliştirebilen bireyler yaratmaya yönelik olarak hazırlanmıştır. İçerik  Stres [...]

Yorumlar »

Motivasyon (Müzikli)

Motivasyon (Müzikli) HEDEF: Aynı kurumda çalışan her düzey çalışanın yaşam içinde önce fiziksel ve duygusal olarak kendinin, sonrasında diğerlerinin farkında olmasını sağlamak. Dünü veya yarını değil, anı yakalamasını, anı yaşamasını böylece yarına daha sağlıklı; mutlu ve motive  bakabilmesini sağlamak bu çalışmanın temel amacıdır. SÜRE : 2,5 Saat HEDEF KİTLE: Aynı kurumda çalışan her düzey çalışan [...]

Yorumlar »

Kurum İçi Etkin İletişim Ve Motivasyon

Kurum İçi Etkin İletişim Ve Motivasyon Amaç İletişim kalitesinin hayat kalitesine denk olduğu anlayışından yola çıkılırsa, işletmelerde de kaliteli iletişimin, verimlilikle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Kaliteli iletişimin oluştuğu kurumlarda, örgüt değerlerinin korunduğu ve geliştirildiği; birlikte “biz” bilinci ile hareket edildiği ve bunların sonucunda yüksek motivasyon ile yüksek verimliliğin oluştuğu görülebilir. Dolayısıyla, durumları “İletişim; senin ne [...]

Yorumlar »

Hedef Belirleme

Hedef Belirleme Amaç Seminer, çalışanların iş gelişim sürecinde etkili hedef kriterlerini saptamalarına yardımcı olmak, temenni  ve gerçek hedef arasındaki temel farklılıkları vurgulamak, hedefleri şirketin bütünsel ve çalışanların bireysel amaçlarını tatmin edici yönde geliştirmek, hedeflere katılımı sağlamak ve müşteri beklentilerini hedeflere entegre etmeyi  amaçlamaktadır. Program bir laboratuar çalışması niteliğindedir. İçerik   Net hedef koymak ne getirir? [...]

Yorumlar »