Kurum İçi Etkin İletişim Ve Motivasyon

Kurum İçi Etkin İletişim Ve Motivasyon

Kurum İçi Etkin İletişim Ve Motivasyon

Amaç

İletişim kalitesinin hayat kalitesine denk olduğu anlayışından yola çıkılırsa, işletmelerde de kaliteli iletişimin, verimlilikle doğrudan ilişkili olduğu söylenebilir. Kaliteli iletişimin oluştuğu kurumlarda, örgüt değerlerinin korunduğu ve geliştirildiği; birlikte “biz” bilinci ile hareket edildiği ve bunların sonucunda yüksek motivasyon ile yüksek verimliliğin oluştuğu görülebilir. Dolayısıyla, durumları “İletişim; senin ne anlattığın değil, karşındakinin ne anladığıdır!” bakış açısıyla görmek, bir dizi zihinsel becerinin ve bunların bütünlüğünün kazanılmasını gerektirmektedir.
Bu konuşma, kurum bilincini aşılamak, iletişim becerilerini artırmak, hem birey hem de kurumun verimlilik düzeyini ve motivasyonunu geliştirmek üzere hazırlanmıştır.

İçerik

*  Öz kaynakların farkına varmak ve bunları kullanmak
*  Öğrenmeyi öğrenmek
*  Nasıl düşünüyoruz
*  Bakış açılarını geliştirmek
*  Esneklik ve ahenk geliştirmek
*  Hedef belirlemek ve amaç saptamak stratejileri
*  Etkin iletişim
*  Dilde yeniden çerçevelemek
*  Hatalar, anlaşmazlıklar – çatışmalar
*  Kurumdaşlık ve “Biz” bilinci
*  Sinerji yaratmak ve yüksek motivasyon stratejileri

Eğitimin Kazandırdıkları

* ”Biz” bilinci
*  Daha iyi anlamak, anlatmak ve anlaşmak
*  Motivasyonun yükselmesi
*  Verimliliğin yükselmesi

Tasarım ve Uygulama

Tüm programlar bir laboratuar çalışması niteliğindedir. Bu konuşma NLP teknikleri kullanılarak katılımcıların beş duyuyu kullandırarak gelecekle ilgili vizyonlarını canlı oluşturmalarını sağlayıcı hareketli ve aktif bir halde uygulanmaktadır. Bu yöntemle eğitimin kalıcılığı sağlanmaktadır. Bu konuşma, NLP teknikleri uygulandığından  tüm öğrenme biçimlerini (görerek, dinleyerek ve yaparak) kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu eğitim doğası gereği katılımcıların uygulamaları yaşamlarında aktif olarak  hemen hatta konuşma anında uygulayacakları şekilde tasarlanmıştır.

Popüler Yazılar

Yanıt Bırakın

* İsim, E.posta, Yorum için gerekli