Kurumsal Eğitimler

Kurumsal Eğitimlerimiz

Kurumsal Eğitimler

Kurumsal Eğitim Başlıkları
Başarılı bir hayat için etkin iletişim ve farkındalık
Stres yönetimi ile mutlu bir yaşam
Dört faklı dilde iletişimde yetkinleşmek
NLP ve değişim
Duygusal zeka ve liderlik
Şampiyonlar takımını yaratmak
NLP ve yaratıcılık
Çatışma yönetimi ve sorun çözme teknikleri
Etkili yönetici mi? Yetkin lider mi?
Gülen müşteri, gülen şirket
Sonuç odaklı satış ve satışta müşteri analizi
Sunum teknikleri ve beden dili
Temel yönetim becerileri
Mutluluk
Rengarenk ilişki yönetimi
Duyguların yönetimi
Mutlu, güçlü ve özgür bir yaşam için
Yoga ile uyumlu bir hayat
Satışta modelleme/başarıyı kopyalamak Yetkinliklere Yönelik Eğitimler
9 temel yönetsel etkinlik
Başarı odaklılık
İnsiyatif kullanma
Liderlik becerisi
İletişim becerisi
Başkalarını geliştirme
İlişki kurma
İkna yeteneği
Çatışma yönetimi
Organizasyonel farkındalık 8 temel hizmet yetkinliği
Kendini doğru değerlendirme
Kendine hakim olma
Değişime uyum
Empati
Müşteri odaklılık
Çatışma yönetimi
İletişim becerisi
Takım çalışmasına yatkınlık 7 temel satış yetkinliği
Başarı odaklılık
Kendine güven
İletişim becerisi
İkna yeteneği
Müşteri odaklılık
İlişki kurma
İyimserlik Kendinin farkında olma
Duygularının farkında olma
Kendine güven
Kendini doğru değerlendirme Kendini yönetme
Başarı odaklılık
Değerlerine bağlılık
İnisiyatif kullanma
Kendine hakim olma
Değişime uyum/yenilikçilik İlişki yönetimi
Başkalarını geliştirme
Çatışma yönetimi
Değişime öncülük etme
İkna yeteneği/iletişim becerisi
İlişki kurma/liderlik becerisi
Takım çalışmasına yatkınlık Sosyal farkındalık
Empati/müşteri odaklılık
Organizasyonel farkındalık Bilişsel yetkinlikler
Analitik düşünme/soyut düşünme
Kantitatif düşünme
Stratejik düşünme Liderlik-Yönetim-Satış Akademisi
İkna sanatı ve bilimi
Duygusal zeka ve liderlik
Düşünsel gücün yönetimi
Maksimum zihin yönetimi
Pazarlamada en yenilikçi teknikler
Etkili insanın 7 alışkanlığı
Sağlıklı beden, keskin zihin, özgür ruh
Başarı yolunda sonuç odaklılık
Pazarlama etkinliğinin ölçümlenmesi
Pazarlama odaklı yaratıcı düşünce biçimleri geliştirebilme
Kolay pazarlama(simplicity marketing) Satış Yönetim Programı
Satıştan süreçleri yönetimi (sales to cash)
Müşteri yönetimi (customer management)
Stok yönetimi
Tahsilat yönetimi Ticari pazarlama (trade marketing)
Bayiye akış (sell in)
Bayiden akış (sell out)
Hukuksal açıdan rekabet uygulamaları Kanal yönetimi
Geleneksel kanal yönetimi
Zincir mağaza yönetimi (key account)

Popüler Yazılar

Yanıt Bırakın

* İsim, E.posta, Yorum için gerekli