NLP İle Başarılı Güçlü Ve Mutlu Bir Yaşam

NLP İle Başarılı Güçlü Ve Mutlu Bir Yaşam

NLP İle Başarılı Güçlü Ve Mutlu Bir Yaşam

Seminerin Kazandırdıkları

*  Kişi etkin iletişim kurmak ve yönetmek becerisi kazanır,
*  Katılımcılar farklı davranış ve iletişim kalıpları kazanır,
*  İletişim sorunlarından ortaya çıkan zaman kaybını önler,
*  Zihin haritalarını değiştirir yeni bakış açıları kazandırır,
*  Daha doğru anlama, anlatma ve anlaşmayı sağlar,
*  Yanlış izlenim yaratan tavır, farkındalık düzeyine çıkarak değişim başlar,
*  Pozitif zihinsel düşünüşe sahip olur,
*  Kalıplaşmış düşünce modellerinden sıyrılıp uzaklaşır,
*  Geçmişteki negatif deneyimlerinizin üstesinden gelebilir,
*  İstenmeyen davranışlarınızı değiştirme ustalığı kazanır,
*  Özgüven ve saygı gelişir,
*  En iyisini yapabilecek güçte olduğu bilinci gelişir,
*  Katılımcılara farklı davranış ve iletişim kalıpları kazandırır,
*  İlişkileri yönlendirme ve yönetme davranışı gelişir,

İçerik:

*  Bireysel hedef belirleme yöntemleri
*Güçsüzleştirici inanç ve değerlerimizin sorgulanması ve değişimi
* Proaktif davranış ve özgürlük
* Sözsüz iletişimde beden dili ile aynalama ve eşleşme tekniği
* Öz kaynakların farkına varmak ve bunları kullanmak
*Bakış açılarını geliştirmek
* Esneklik ve ahenk geliştirmek
*  Başarılı kişinin bakış açıları
* İletişim ve gelişimin zihinsel boyutları
* Duyguların Yönetimi

Tasarım ve Uygulama:

Tüm programlar bir laboratuar çalışması niteliğindedir. Bu eğitim NLP teknikleri kullanılarak katılımcıların beş duyuyu kullandırarak gelecekle ilgili vizyonlarını canlı oluşturmalarını sağlayıcı workshoplar halinde uygulanmaktadır. Bu yöntemle eğitimin kalıcılığı sağlanmaktadır. Bu seminer, NLP teknikleri uygulandığından  tüm öğrenme biçimlerini (görerek, dinleyerek ve yaparak) kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu eğitim doğası gereği katılımcıların uygulamaları yaşamlarında aktif olarak  hemen hatta seminer anında uygulayacakları şekilde tasarlanmıştır.

Süre: 1+1+1 saat yada süre programa göre değişebilir.

Popüler Yazılar

Yanıt Bırakın

* İsim, E.posta, Yorum için gerekli