Yuvayı Dişi Kuş Yapar

 

Yuvayı Dişi Kuş Yapar

Yuvayı Dişi Kuş Yapar

Amaç

Bu seminer eşli katılım gerçekleştirilen seminerler için düşünülmüştür.
Atalarımız ne kadar da doğru söylemişler, “Yuvayı dişi kuş yapar” diye…
Kadınların ve erkeklerin, fiziksel ve zihinsel olarak birbirinden farklı özelliklere sahip oldukları hepimizin malumu. Bu farklı özelliklerden birisi de kadınların, kişisel gelişime erkeklerden daha fazla önem veriyor olması. Kendisinde ve çevresinde fark yaratmak isteği kadınların hemen hemen tüm davranışlarında kendini gösteriyor. Dolayısıyla doğru donanımları alan kadının, eşiyle ve çocuklarıyla ilişkilerinde fark yaratabileceği de açıktır.
Bu seminer, kadınların, eşleriyle daha kaliteli bir iletişim kurarak, ilişkilerindeki huzursuzluk ve olumsuzluklardan kurtulup, daha keyifli, daha kaliteli bir ilişki oluşturmalarının yanında, çocuklarına da daha doğru yol göstericilik yaparak, başarılarında pay sahibi olmalarını sağlayacaktır.
Evet! Daha huzurlu, daha keyifli, daha başarılı ve daha sağlıklı bir aile yapısını oluşturan, yani yuvayı yapan, “Dişi Kuş”tur.

İçerik

*  Stres ve stres yönetimi
*  Kendini bilmek- Ahenk kurmak
*  Optimum özgüven geliştirmek ve sergilemek
*  İlişkilerde zihinsel boyutlar-İlişkilerde doğru bakış açıları
*  Esneklik geliştirmek-Etkin iletişim için beceriler geliştirmek
*  İkna kalıpları
*  İlişkide duyguları çözümlemek-İlişkide düşünsel stratejiler
*  İlişki ve temsil sistemleri
*  Çatışma yönetimi
*  Değerler, ilkeler ve ilişki-Özgürleştirmek
*  Çocuklara doğru yol göstericilik
*  Çocukların kaynaklarını açığa çıkarıp kullanmalarını sağlamak
*  Aile içi sinerji yaratmak ve motivasyon teknikleri
*  Hızlı değişim teknikleri

Eğitimin Kazandırdıkları

*  Kendine güvenmek -Esnek ve olumlu olabilmek
*  İlişkide duygu ve düşünceleri doğru tahlil edip doğru tepkileri verebilmek
*  İç ahengi ve aile içi ahengi geliştirebilmek
*  Stresle ve çatışmalarla baş edebilmek
*  İletişim ve ikna becerilerini geliştirmek
*  Durumları faydası olacak farklı açılardan görebilmek
*  Çocukları güçlendiren doğru yol göstericiliği yapabilmek
*  İstenmeyen inanç ve davranışları hızla değiştirebilmek
*  Aile içi bağlılık ve motivasyonu geliştirebilmek
*  Ve daha keyifli, başarılı, sağlıklı işleyen bir aile için AİLE MÜHENDİSLİĞİ’ni kazanmak

Süre:  2+2 saat (programa göre değişebilir).

Popüler Yazılar

Yanıt Bırakın

* İsim, E.posta, Yorum için gerekli